Další posun termínu MCVV
25. 1. 2021 23:30
Aktuální situace a nastavení pravidel pro pořádání hromadných akcí nám bohužel i nadále neumožňují v náhradním lednovém termínu uspořádat 28. ročník Malé ceny Velké Verandy v takovém formátu, na jaký jste všichni zvyklí. Proto jsme se po dalším dlouhém čekání, jak se situace vyvine, rozhodli pro ještě jeden (poslední) pokus o uspořádání Verandy v novém termínu - neděle 28. února 2021.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prognózám by se však již MCVV v tomto novém termínu konala v omezeném formátu tak, abychom splnili veškerá aktuálně platná vládní nařízení. Situaci již řešíme s příslušnými orgány a jakmile budeme znát jejich stanoviska k našemu návrhu jak akci uspořádat, budeme Vás informovat.

Co to pro Vás, ať už přihlášené či chystající se přihlásit, závodníky znamená?

  • Aktuální přihlášky zůstávají i nadále platné.
  • Pokud jste již přihlášeni a v novém termínu se nemůžete / nechcete zúčastnit, odhlaste se a my Vám samozřejmě vrátíme uhrazené startovné v plné výši.
  • Nový termín pro přihlašování / odhlašování se zárukou vrácení startovného v plné výši je stanoven na středu 24. 2. 2021 23:59:59.
  • V případě nutnosti zavedení limitu účastníků, dle v době závodu platných nařízení, bude rozhodujícím kritériem pro určení pořadí přihlášení, resp. připsání startovného na účet.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví a mnoho naběhaných kilometrů v roce 2021.

Hlavní partneři
Akci podporují
Partneři