13. 12. 2008 22:02

Mezičasy
Mezičasy, které jste doposud mohli studovat pouze na stránce online výsledků, máte nyní k dispozici i přehledně na stránce výsledků s mezičasy.
Pokud některý z mezičasů postrádáte, není to dáno tím, že by daný závodník mezičasem ""neprošel"", ale technickým problémem s online přenesením mezičasu do databáze. Kontrola dodržení celého kurzu tratě je prováděna paralelně, nezávisle na výpočetní technice a i na více stanovištích."

Hlavní partneři
Akci podporují
Partneři